การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้ศึกษา นางสายใจ ทองสุข ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

บทคัดย่อ