เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายอุดม แก้วสะโร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประเจียก อ.สะทิงพระ จ.สงขลา

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความ เป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนวัดประเจียก จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558 – 2559