เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางอภิชยภาฑิ์ พรหมกัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านโต้นนท์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางอภิชยภาฑิ์ พรหมกัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านโต้นนท์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เนื่องด้วย นางอภิชยภาฑิ์ พรหมกัณ์ ได้จัดทำเอกสารประกอบเรียน เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ในการนี้ จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป