เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวจุรีรัตน์ ตันพิเศษ ครูชำนาญการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวจุรีรัตน์ ตันพิเศษ ครูชำนาญการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓ เรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6