รร ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น จัิดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

โรงเรียน ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น จัิดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561