ร.ร.บ้านควนเจดีย์: คุมเข้มกิจกรรมอาหารกลางวัน เพื่อให้มีอาหารดี มีคุณภาพ ทานจนอิ่ม

ร.ร.บ้านควนเจดีย์: คุมเข้มกิจกรรมอาหารกลางวัน เพื่อให้มีอาหารดี มีคุณภาพ ทานจนอิ่ม