ร.ร.บ้านควนเจดีย์ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาควนเจดีย์ "ทะเลหมอก บ้านเรา"

ร่วมพัฒนาบนยอดเขาควนเจดีย์ เพื่อดูแลรักษาความสะอาด รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเที่ยวชม