โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด)

โรงเรียนบ้านนาจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา