โรงเรียนบ้านนา : ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านนาจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา