กระตุ้นการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับขอขอบคุณ คุณอมร แก้วมาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาทับ ที่ได้เข้ามาให้ความรู้และฉีดยากระตุ้นการป้องกันมะเร็งปากมดลูกครั้งที่ ๒ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖