ชุมชนบ้านนาทับ : วันต้นไม้แห่งชาติ

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ โดยมีนายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สงขลา เป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะทำงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สงขลา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ท่านสุพล บทจร ประธานเครือข่ายอำเภอจะนะ ท่านผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านที่ปรึกษาโรงเรียน ชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยตำบลนาทับ ชมรมจิตอาสา ผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน ๔๕๐ ต้น ได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นตำเสา ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นพะยอม บนพื้นที่ปลูกจำนวน ๔ ไร่ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ