ชุมชนบ้านนาทับ : ดิจิทัลทีวี

31 พ.ค. 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับขอขอบคุณสำนักงาน กสทช. ภาค 4 และสำนักงาน กสทช. เขต 41 (สงขลา)โดยคุณวิชาญ อ่อนชุลี และทีมงานที่ได้ดำเนินงานการติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีตามโครงการส่งเสริมการรับชมดิจิตอลทีวี ได้สำเร็จตามนโยบายของสำนักงานฯ