ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๑

๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับนำนักเรียนร่วมการแสดงเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลนาทับ