ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีสงขลา กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมความสามารถและเกม นอกจากนี้ยังมีการแจกขนมของขวัญ รางวัล และการออกซุ้มอาหาร