โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กปี 2561

ในวันที่ 10 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมนนิคมสร้างตนเองเทพา ร่วมใจกันปลูกกล้วยเพื่อเป็นผลิตผลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต