ชุมชนบ้านนาทับ : ปีใหม่

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับบูรณาการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑