ชุมชนบ้านนาทับ : คริสมาส

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับบูรณาการจัดกิจกรรมสร้างสีสันวันคริสมาส