ชุมชนบ้านนาทับ : ทัศนศึกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับนำนักเรียนอนุบาล – ป.๓ ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์สงขลาและพิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่