โรงเรียนบ้านนา : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนบ้านนา คือรางวัล เหรียญทองอันดับ4การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย เหรียญทองอันดับ4การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก เหรียญเงินอันดับ7การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor เหรียญเงินอันดับ8การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย และเข้าร่วมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม