โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เสริมทักษะอาชีพ สร้างความสนุกสนาน จำลองการเป็นพ่อค้าแม่ตัวน้อย

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เสริมทักษะอาชีพ สร้างความสนุกสนาน จำลองการเป็นพ่อค้าแม่ตัวน้อย