เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
www.nikomschool.co.cc  
แจ้งโรงเรียนที่ต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ลดขนาดภาพ  
น้ำท่วมโรงเรียนบ้านนาทวี  
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  
www.nikomschool.co.cc เว็บโรงเรียนชุมชนนืคมสร้างตนเองเทพา  
ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญโรงเรียนบ้านพรุชิง  
วันปิยะมหาราช  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
เปิดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาฯ  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
มุทิตาจิต