เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
ชุมชนบ้านนาทับ:นิเทศติดตามการจัดการศึกษา  
โรงเรียนบ้านนา :  
โรงเรียนบ้านนา : โครงการ กายดีมีสุข  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  
ชุมชนบ้านนาทับ: กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  
ชุมชนบ้านนาทับ: วัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ชั้น ป. 1 – 6  
ร.ร.บ้านควนเจดีย์ รับการนิเทศจากคณะ กตปน. เขตพื้นที่ สพป.สงขลา เขต 3 /29-06-2561  
โรงเรียนบ้านนาปรังร่วมส่งกำลังใจ ทีมหมูป่าอะคาเดมี่  
ชุมชนบ้านนาทับ: วันสุนทรภู่  
ชุมชนบ้านนาทับ: กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
ชุมชนบ้านนาทับ: กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
ชุมชนบ้านนาทับ: dltv  
ชุมชนบ้านนาทับ: นั่งรถชมเมือง  
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ชุมชนบ้านนาทับ : ไหว้ครู  
รร ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น จัิดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2561  
รร ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น จัิดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561  
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี 2561