เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก  
28-4-61 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ //กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสวนาพาหุวัฒนธรรม  
28-4-61 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ //กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสวนาพาหุวัฒนธรรม  
1-30 เม.ย.2561 กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงขยายอาคารเรียนอนุบาล  
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  
23-4-61 ร.ร.บ้านควนเจดีย์กับกิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของ รร.บ้านควนเจดีย์  
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของ รร.บ้านควนเจดีย์  
โรงเรียนบ้านนา : พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2560  
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ** IT 4.0 ระบบยืนยันตัวตน ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560**  
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ** IT 4.0 ระบบยืนยันตัวตน ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560**  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โรงเรียนบ้านแม่ที)  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
โรงเรียนบ้านนา : กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงวิถีไทย  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม  
ชุมชนบ้านนาทับ : Day Camp ลูกเสือสำรอง  
โรงเรียนบ้านนา : งานเมาลิดสัมพันธ์  
โรงเรียนบ้านนา : การจัดงานวันเด็ก ปี 2561  
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา