เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
ชุมชนบ้านนาทับ : คริสมาส  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เข้าร่วมกิจกรรมยุวเกษตร ณ ที่ว่าอำเภอเทพา  
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
ชุมชนบ้านนาทับ : ทัศนศึกษา  
ชุมชนบ้านนาทับ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
ชุมชนบ้านนาทับ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
โรงเรียนบ้านนา : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร  
การประชุมผู้ปกครอง  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เสริมทักษะอาชีพ สร้างความสนุกสนาน จำลองการเป็นพ่อค้าแม่ตัวน้อย  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ : จัดกิจกรรมเยี่ยมชุมชน  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ : จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ : จัดสอบ pre o-net  
ธกส.สาขาลำไพล มามอบทุนเกษตรอาหารกลางวัน และความพร้อมเปิดโรงเรียนธนาคาร ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เข้ารับการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ  
ความทุกข์ ของฝากหลังน้ำท่วม ของโรงเรียนและชุมชน  
โรงเรียนบ้านนา : โครงการค่ายทักษะการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (English Camp)  
โรงเรียนบ้านนา : โครงการค่ายทักษะการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (English Camp)