เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
รร.ชุมชนบ้านนาทับ : จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ : จัดสอบ pre o-net  
ธกส.สาขาลำไพล มามอบทุนเกษตรอาหารกลางวัน และความพร้อมเปิดโรงเรียนธนาคาร ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เข้ารับการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ  
ความทุกข์ ของฝากหลังน้ำท่วม ของโรงเรียนและชุมชน  
โรงเรียนบ้านนา : โครงการค่ายทักษะการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (English Camp)  
โรงเรียนบ้านนา : โครงการค่ายทักษะการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (English Camp)  
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ กับภารกิจยามน้ำท่วม  
โรงเรียนบ้านนา : การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:จัดนิทรรศการหนังสือใหม่ประจำปี 2560  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เป็นสนามสอบธรรมะ ทางก้าวหน้า  
โรงเรียนบ้านนา : การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2560  
เครือข่ายสถานศึกษาขุนแก่นไทรไตรมิตร จัดการประชุมพบปะคณะกรรมการ  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:สอบการอ่านการเขียนครั้งที่ 3  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด:สอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา : มอบเกียรติบัตรนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่  
โรงเรียนบ้านนา : ก้าวคนละก้าว  
โรงเรียนบ้านนา : มอบเกียรติบัตรนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่