เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๑  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๑  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กปี 2561  
ชุมชนบ้านนาทับ : กิจกรรมทัศนศึกษา  
ชุมชนบ้านนาทับ : ปีใหม่  
ชุมชนบ้านนาทับ : อบรมแกนนำป้องกันไข้เลือดออก  
ชุมชนบ้านนาทับ : คริสมาส  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เข้าร่วมกิจกรรมยุวเกษตร ณ ที่ว่าอำเภอเทพา  
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา  
ชุมชนบ้านนาทับ : ทัศนศึกษา  
ชุมชนบ้านนาทับ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
ชุมชนบ้านนาทับ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
โรงเรียนบ้านนา : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร  
การประชุมผู้ปกครอง  
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา เสริมทักษะอาชีพ สร้างความสนุกสนาน จำลองการเป็นพ่อค้าแม่ตัวน้อย  
รร.ชุมชนบ้านนาทับ : จัดกิจกรรมเยี่ยมชุมชน