ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมครุพลศึกษาประจำเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมครุพลศึกษาประจำเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมครูพลศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องกีฬาเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๑๕ เครือข่าย ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เพื่อร่วมวางแผนเข้าค่ายกีฬาช่วงปิดภาคเรียน และตั้งศูนย์กีฬาแต่ละเครือข่าย เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่กา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ จัดอบรมให้ความรู้ด้านวินัยและกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ จัดอบรมให้ความรู้ด้านวินัยและกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้ด้านวินัยและกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมดร่วมเข้ารับการอบรม โดยแบ่งเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมงานมหกรรมวิชาการภาคกลางคืน

     วันที่ 10 กันยายน 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ได้ร่วมงานมหกรรมวิชาการอำเภอนาทวีภาคกลางคืน ชมการแสดงของนักเรียนและชื่นชมวงดนตรีครู ซึ่งแสดงได้ดีมาก ณ หอประชุม รร.บ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

     วันที่ 10 กันยายน 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ได้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพมารดา ผอ.สัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.13 ณ วัดควนหมาก อ.เทพา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมอำเภอสะบ้าย้อย

     วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 10.30น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีนายสุรกำพล รักษ์วงษ์ประธานเครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อยและคณะให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานมหกรรมวิชาการอำเภอนาทวี

     วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมกับนายอำเภอนาทวี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอำเภอนาทวี ณ โรงเรียนบ้านนาทวี โดยมีนายวินัย รัตนเสถียร ประธานเครือข่ายอำเภอนาทวีและคณะให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กกต.ประจำจังหวัดสงขลาประชุมครูสังคมศึกษา

     วันที่ 8กันยายน 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมต้อนรับประธานกกต.ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อประชุมครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 ในเรื่องประชาธิปไตย และการสร้างค่านิยม 12 ประการ ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานฉลองมงคลสมรส

     วันที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 19.00 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลาเขต3 ได้ไปร่วมอวยพรในงานฉลองมงคลสมรส บุตรชายครู รร.บ้านป่าเร็ด โดยมีญาติฝ่ายเจ้าสาว เจ้าบ่าว และ ผอ.รร.บ้านป่าเร็ดให้การต้อนรับ ณ หอประชุม รร.บ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีรดน้ำศพ

     วันที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 17.30 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานรดน้ำศพมารดา นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.13 ณ วัดควนหมาก อ.เทพา จ.สงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เปิดอาคารเรียนใหม่

     วันที่ 4 กันยายน 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดอาคารเรียน รร.บ้านล่องควน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่ง สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยมีนักเรียน 298 คน ครู 16 คน เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่มีอาคารหลังนี้ได้ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน จชต.

     วันที่ 4 กันยายน 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป/สพม.ในเขต จชต.เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทั้งหมด 13 เขต ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2558 ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม ณ สพป.สงขลา เขต 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมอำเภอเทพา

     วันที่3 กันยายน2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้งผอ.สพป.สข.3 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมอำเภอเทพา และมอบใบเกียรติคุณยกย่อง 2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่สนับสนุนการสร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการคืนความสุขให้ลูก สพฐ. จำนวน 2หลังโดยมีรองอุทัย กาญจนะ และ ผอ.กลุ่มอำนวยการได้ร่วมชมและเป็นเกียรติ ณ รร.บ้านเทพา โดยมีนายอรุณ คานยู ประธานเครือข่าย ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ มีวาระที่แจ้งให้ทราบ ทัศนคติการทำงานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รดน้ำศพ ผอ.รร.กฤษณาวิทยา

     วันที่ 1 กันยายน 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานรดน้ำศพ ผอ.สรินทร์ ศรีสุริยะ ผอ.รร.กฤษณาวิทยา อ.สะเดา และจะฌาปนกิจ ณ วัดปัจจันตาราม อ.สะเดาต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com