ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประชุมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ รร.ในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

     พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประชุมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ รร.ในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา ประชุมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เยี่ยมรร.ในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ตามโครงการกองทุนการศึกษา

     คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เยี่ยมรร.ในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ตามโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ นายอุทัย กาญจนะ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะ ซึ่งได้มาเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ตามโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อ.จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมครูพละศึกษา โรงเรียนในสังกัดทุกโรง

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมครูพละศึกษา โรงเรียนในสังกัดทุกโรง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานประชุมครูพละศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ทุกโรง จำนวน ๑๙๕ คน เพื่อทราบกติกากีฬา กรีฑาใหม่ๆ โดยมีวิทยากรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (กกท.สงขลา) ให้เกียรติมาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสพป.น่าน เขต ๑

     สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสพป.น่าน เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สพป.น่าน เขต ๑ โดยมีผอ.สพป.น่าน เขต ๑ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ในนามชาว สพป.สงขลา เขต ๓ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมรับชมแนวทางการดำเนินงาน”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

     สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมรับชมแนวทางการดำเนินงาน”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมรับชมแนวทางการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทางช่อง DLTV 14 ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทางระบบ conference ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี2559-2562

     เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2558 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2559 - 2562 ของ สพป.สงขลา เขต 3 เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายในอีก4ปีข้างหน้า ณ บูมฟอร์เรส รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรองผอ.สพป สงขลา เจต 3 ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียน 15 เครือข่าย โดยใช้เวลาระหว่างวันที่ 14 - 16 ต.ค.2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ณ หเองประชุมสร้อยสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนวัดปลวกเกตุ อ.เมือง จ.ระยอง

     สพป.สงขลา เขต ๓ ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนวัดปลวกเกตุ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จำนวน ๙๑ คน ทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงเรียนวัดปลวกเกตุ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งได้รับการต้อนอย่างยินดียิ่งจากผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการในสังกัดที่ร่วมให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ทัศนศึกษาดูงาน สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

     สพป.สงขลา เขต ๓ ทัศนศึกษาดูงาน สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จำนวน ๙๑ คน ทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ ซึ่งได้รับการต้อนอย่างยินดียิ่งจากผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ และข้าราชการในสังกัดที่ร่วมให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ และครบรอบ ๔๕ ปีของโรงเรียนบ้านทับยาง ณ โรงเรียนบ้านทับยาง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลาเขต3อบรมผู้บริหารสถานศึกษาโครงการสร้างความเข้มแข็งฯปฐมวัย ปีงบประมาณ2558

     เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2558 เวลา 09.00 น.นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2558 ณ รร.บ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมพนักงานราชการบรรจุใหม่

     สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมพนักงานราชการบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เป็นประธานประชุมพนักงานราชการเครือข่ายโรงเรียนบรรจุใหม่ 15 คน เพื่อให้โอวาทแจ้งนโยบายและปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ จัดงานแสดงมุทิตาจิต (วันเกียรติยศแห่งศักดิ์ศรีปูชะนียานุสร)

     สพป.สงขลา เขต ๓ จัดงานแสดงมุทิตาจิต (วันเกียรติยศแห่งศักดิ์ศรีปูชะนียานุสร) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรและข้าราชการในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต วันเกียรติยศแห่งศักดิ์ศรีปูชะนียานุสร ให้แก่ข้าราชการในสังกัดที่เกษียณอายุ ในปี ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จำนวน ๘๗ ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ 3 ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ 3 ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ 3 ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับภาคในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ ซึ่งปีนี้จังหวัดสงขลาเป็นเจ้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานมุทิตาจิตของเครือข่ายอำเภอสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

     งานมุทิตาจิตของเครือข่ายอำเภอสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานงานมุทิตาจิตของเครือข่ายอำเภอจะนะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดเกษียณอายุ ๓๐ ราย และ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นประธานงานมุทิตาจิตของเครือข่ายอำเภอเทพา ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเทพา อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดเกษียณอายุ ๑๐ ราย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com