ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ จัดประกวดร้องเพลง ชุดเบญจรงค์สงขลา ๓

     สพป.สงขลา เขต ๓ จัดประกวดร้องเพลง ชุดเบญจรงค์สงขลา ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการจัดประกวดขับร้องเพลง ชุด “เบญจรงค์สงขลา ๓” เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ ไปบันทึกแผ่นเสียง แจกให้แก่โรงเรียนในสังกัด และจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้แก่นักเรียนยากจน ในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ จัดสัมมนาผู้ที่มีคุณสมบัติครบเพื่อทำ คศ.๓

     สพป.สงขลา เขต ๓ จัดสัมมนาผู้ที่มีคุณสมบัติครบเพื่อทำ คศ.๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูผู้ที่มีคุณสมบัติครบ เพื่อทำ คศ.๓ ว.๑๐ และ ว.๑๗ และยังไม่ส่งคำขอ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบบ้านหลังที่๑๐

     พิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ของสพป.สงขลา เขต ๓ หลังที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีร่วมกับนายอำเภอเทพาและผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาผู้บริหาร รร.และคณะครูมอบบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นการมอบบ้านหลังที่ ๑๐ ในจำนวน ๑๓ หลังที่ได้รับการบริจาคเงินจากทุกภาคส่วนใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ อบรมการฝึกใช้อาวุธปืนให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ อบรมการฝึกใช้อาวุธปืนให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา จัดอบรมการฝึกใช้อาวุธปืนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ณ ค่ายทหารท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ทำบุญสำนักงาน

     สพป.สงขลา เขต ๓ ทำบุญสำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกันทำบุญ ถวายสังฆทาน เพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้า ของสำนักงาน ตนเอง และครอบครัว ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ มอบให้นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานแทนในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จำนวน ๔๔ ราย ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดห้องมหาราชและห้องราชวงศ์จักรี ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีเปิดห้องมหาราชและห้องราชวงศ์จักรี ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จัดพิธีเปิดห้องมหาราชและห้องราชวงศ์จักรี โดยมีพลตรีวรพล วิศรุตพิชญ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad”

     สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad” เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ และ พลตรีวรพล วิศรุตพิชญ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา นำทีมทหาร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad” ซึ่ง สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา(ฉก.สงขลา) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวพระชนม์มายุครบ ๘๘ พรรษา ณ สนามหน้า สพป.สงขลา เขต ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เตรียมสถานที่จัดงาน Bike for dad sk3

     เตรียมสถานที่จัดงาน Bike for dad sk3 เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จัดเตรียมสถานที่จัดงาน Bike for dad sk3 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา โดยหน่วยเฉพาะกิจสงขลาร่วมกับ สพป.สงขลา เขต ๓ จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

     พิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ พระวิหาราชมานิต(วัดในวัง) อ.นาทวี จ.สงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ซ้อมปั่นจักรยานและสำรวจเส้นทางปั่น ก่อนถึงวันจัดกิจกรรม Bike for dad sk3

     ซ้อมปั่นจักรยานและสำรวจเส้นทางปั่น ก่อนถึงวันจัดกิจกรรม Bike for dad sk3 เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมซ้อมปั่นจักรยานและสำรวจเส้นทางปั่น ก่อนถึงวัดจัดกิจกรรม Bike for dad sk3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสพป.สงขลา เขต ๓

     ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เพื่อแจ้งข้อราชการเรื่องแนะนำบุคลากรย้ายมาลงตำแหน่งในสพป.สงขลา เขต ๓ ที่ว่างอยู่ จำนวน ๓ ราย ปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานปั่นจักรยาน Bike for dad ของ สพป.สงขลา เขต ๓ และการจัดงานวันปีใหม่ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad

     ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ซึ่งจังหวัดสงขลาได้จัดขึ้น ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad “ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสงขลา

     พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมในพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ และพิธีส่งมอบธงให้กับ สพทจังหวัดระนอง เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖ ในปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสงขลา

     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่แข่งขันประกวดร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com