ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบบ้านโครงการ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”แด่พ่อแห่งแผ่นดิน

     พิธีมอบบ้านโครงการ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”แด่พ่อแห่งแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับยาง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบบ้านโครงการ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

     พิธีมอบบ้านโครงการ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอาคารใหม่ รร.บ้านคอลอมุดอ

     พิธีเปิดอาคารใหม่ รร.บ้านคอลอมุดอ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ และกิจกรรมเมาลิดนบี ของโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่นายอำเภอนาทวี

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่นายอำเภอนาทวี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แดนายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอนาทวี นายครรชิต กปิลกาญจน์ ปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี และ นายสมยศ เสรีอภินันท์ อัยการจังหวัดสงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผกก.สภ.นาทวี

     เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ทับเคลียว รอง ผบก.ภ.จังหวัดสงขลา และ พ.ต.อ.ธีระศักดิ์ ไชยโยธา ผกก.สภ.นาทวี จังหวัดสงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนเรื่องการจัดงานวันเด็ก

     เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2559 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน 15 เครือข่าย และโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่องการจัดงานวันเด็ก ที่จะจัดให้มีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.2559 ณ ลานเพลินสพป.สงขลา เขต 3 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบกระเช้าอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

     เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น.นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.สงขลา เขต 3 และบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 เข้ามอบกระเช้าเพื่ออวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทั้ง 3 ท่าน และรอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต3 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่

     เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.สงขลา เขต 3 และบุคลากรในสพป.สงขลา เขต 3 เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผอ.สกสค.สงขลา และนายศลใจ วิบูลกิจ ผอ สพป.16 เนื่องในวาระดิถึขึ้นปีใหม่ พ ศ.2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.การศึกษาอ.ปาดังตรับ เข้าเยี่ยมสำนักงาน

     วันนี้ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา 3 และ ผอ. ร.ร.บ้านพรุหวา ต้อนรับ ผอ.การศึกษา อ.ปาดังตรับ มาเลเซีย.และรองผอ. จำนวน 3ท่าน ในการเข้าพบและเยี่ยม คารวะที่ สพป.สข.3 ในโอกาสที่มาประสานงานกับ ร.ร.บ้านพรุหวาในการนำคณะครู น.ร.เครือข่ายด่านชายแดนนาทวีไปทัศนศึกษาในประเทศมาเลเซีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อวยพรปีใหม่

     วันนี้วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 นำโดยผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการ ได้มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ด้วยความเคารพรักต่อกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยม สพป.สงขลา 3

     วันที่ 27 ธันวาคม 2558 ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมสำนักงานและติดตามการเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ของ สพป.สงขลา 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมเยาวชนพิทักษ์ป่า

     ๒๖ ธ.ค.๕๘ นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ได้เปิดการอบรมเยาวชนตามโครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนคอลอมุดอ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดย กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต๓และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๖ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวนนักเรียน 223 คนประกอบด้วย โรงเรียนคอลอมุดอ ๑๖๘ คน โรงเรียนอิสลามวิทยา ๒๐ คน โรงเรียนสามัคคีพัฒนาศึกษา ๑๕ คน ปอเนาะมัดหัดดารุสลาม ๒๐ คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบบ้านหลังที่ ๗,๘,๙ ของสพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ของสพป.สงขลา เขต ๓ หลังที่ ๗,๘และ๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีร่วมกับอำเภอและท้องถิ่นผู้นำศาสนาผู้บริหาร รร.และคณะครูมอบบ้านนักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านลำลอง และ เวลา ๑๑,๐๐ น. มอบบ้านให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสม็อง อำเภอนาทวี และโรงเรียนปากบางนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมขับเคลื่อนฯแผนพัฒนาการศึกษา จชต.

     สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมขับเคลื่อนฯแผนพัฒนาการศึกษา จชต. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีรองเลขาธิการ ศอ.บต. ผอ.สพม./สพป. และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมต้อนรับและเข้าประชุม ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ อ.เมือง จ.ยะลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ มอบบ้านคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

     สพป.สงขลา เขต ๓ มอบบ้านคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบบ้านคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ให้แก ด.ญ.สุวิมล คงแก้ว นักเรียนชั้น ป.๕ รร.วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 อ.เทพา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com