ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เปิดอาคารเรียน

     วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และรองปราณี สุวรรณะ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ร่วมเปิดป้ายโรงเรียน เปิดอาคารเรียนใหม่ เปิดห้องเรียนพิเศษ ณ รร.บ้านควนหมาก อ.เทพา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมการจัดแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อน

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมการจัดแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานประชุม การจัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการประสานงาน รายงาน ข้อมูลสรสนเทศ ด้านการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ ระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมการจัดแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อน

     สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมการจัดแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย นายอุทัย กาญจนะ นางปราณี สุวรรณะ และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุม การจัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ อ.เมือง จ.ยะลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ มอบบ้าน “คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.”

     สพป.สงขลา เขต ๓ มอบบ้าน “คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.” เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแพร้ว อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นบ้านหลังที่ ๑๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบการมอบอำนาจการขออนุญาตไปราชการ และการดำเนินการเกี่ยวกับการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และข้อราชการอื่น ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมบ้านนักเรียนในวันครู

     สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมบ้านนักเรียนในวันครู เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยข้าราชการครูในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา และเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนในวันครุ ณ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

     สพป.สงขลา เขต ๓ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และบุคลากรใน สพป.สงขลา เขต ๓ ทุกคน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (Evidence-based Integrity & Transparency Assessment) ระหว่างวันที่ ๑๕ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เครือข่ายอำเภอสะเดาปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวันครู ปี ๒๕๕๙

     เครือข่ายอำเภอสะเดาปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวันครู ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ งานวันครู เครือข่ายอำเภอสะเดา ปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสะเดา”ขรรค์ชัย”กัมพลานนท์อนุสรณ์ อ.สะเดา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงาน

     สพป.สงขลา เขต ๓ เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผอ.สพป.สงขลา เขค ๓ มอบให้นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา รองผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จาก สพฐ. ณ ห้องเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ มอบบ้าน”คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.”

     สพป.สงขลา เขต ๓ มอบบ้าน”คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.” เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “สร้างบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้แก่ ด.ช.คฑาวุธ แก้วสองเมือง นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน๒ อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ต้อนรับคณะประเมิน รร.รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ ต้อนรับคณะประเมิน รร.รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย นายอุทัย กาญจนะ นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อ.จะนะ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สพป.สงขลา เขต ๓ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. , นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ,ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ เตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙

     สพป.สงขลา เขต ๓ เตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานวันเด็ก๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านปลักบ่อ

     งานวันเด็ก๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านปลักบ่อ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ของโรงเรียนบ้านปลักบ่อ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ

     พิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ รร.วัดคลองยอ อ.เทพา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com