ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง

     พิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง โดยมีนายธำรง เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับโซนภูมิภาค เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

     การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับโซนภูมิภาค เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับโซนภูมิภาค เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ตามที่ สพฐ.ออกประกาศค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

     การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ คอยอำนวยความสะดวก ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และชมการถ่ายทอดสด โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม ใน โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในสังกัดสพป.สงขลา เขต ๓ มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน ๖๗ โรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ วางหรีดศพมารดาภรรยาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ วางหรีดศพมารดาภรรยาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมวางหรีดงานศพมารดาของภรรยานายสมพนิตย์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม อ.จะนะ สวดอภิธรรมศพ ณ วัดเขาพระวิเศษณ์ อ.วังวิเศษณ์ จ. ตรัง และฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อเกษม แก้วมณี ซึ่งป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ บิดาของนายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง อ.สะบ้าย้อย สวดอภิธรรมศพ ณ เมรุวัดสระเกษ อ.เมือง จ. สงขลา และฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

     มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และทำการพัฒนาศาลา ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านพอบิด อ.นาทวี โดยกองพันที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๕ ร่วมกับทหารมาเลเซีย ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพอบิด อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีปิดการฝึกร่วมรบทางบก ไทย – มาเลเซีย

     พิธีปิดการฝึกร่วมรบทางบก ไทย – มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดการฝึกร่วมรบทางบกไทย – มาเลเซีย ณ ป่าทุ่งหัวเมือง ม.๒ ต.ท่าประดู่ อ. นาทวี จ.สงขลา โดยมีทหารไทย – มาเลเซีย เข้าร่วมฝึกระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ในการนี้มีพลตรีเรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.ฉก.จังหวัดสงขลา และ พลตรีชูกรูรี พันอาหมัด ผบ.พล.ร.2 มาเลเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการร่วมฝึกค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ วางหรีดงานศพบิดา ผอ.ร.ร.ในสังกัด

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ วางหรีดงานศพบิดา ผอ.ร.ร.ในสังกัด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมงานศพพร้อมวางหรีดงานศพ คุณพ่อเกษม แก้วมณี ซึ่งป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ บิดาของนายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง อ.สะบ้าย้อย สวดอภิธรรมศพ ณ เมรุวัดสระเกษ อ.เมือง จ. สงขลา และฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประธานป.ป.ช.เยี่ยมชมโรงเรียนสุจริตประจำจังหวัดสงขลา

     เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย นายนิยม ไกรสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชิงและครูในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ได้ร่วมต้อนรับ ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ ได้มาเยี่ยมชม โรงเรียนบ้านลำชิง อำเภอนาทวี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/22
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com