ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มศรีวิชัย(ภาคใต้)

     การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มศรีวิชัย(ภาคใต้) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมสัมมนาการอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มศรีวิชัย ณ โรงแรมพาราไดซ์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน ๑๕ โรง เข้าร่วมการอบรม โดยมีหัวข้อการอบรม การปฏิรูปการเรียนรู้ในห้องเรียน การปฏิรูปการวัดผลและประเมิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสพป.สงขลา เขต ๓

     ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการเตรียมง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมงานทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และกำลังพล ณ ฉก.สงขลา

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมงานทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และกำลังพล ณ ฉก.สงขลา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๙ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมงานทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และกำลังพลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุคลากรที่เสียชีวิตทุกสังกัด ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมเทพา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมพิธีบวงสรวง ร.๕ และสักการะพระสามองค์

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมพิธีบวงสรวง ร.๕ และสักการะพระสามองค์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมพิธีบวงสรวง ร.๕ เนื่องในวันครบรอบราชสมภพ และสักการะพระสามองค์ ณ วัดเทพาไพโรจน์ อ.เทพา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอสะเดา

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอสะเดา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอสะเดา ร่วมงานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอสะเดา จำนวน ๓ ท่าน คือ นายรัฐฉัตร ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่, นายนิรันดร์ ชินวรพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักหว้า และนายประวิช จงเปาหยิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาคู่สมรสบุคลากรในสังกัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาคู่สมรสบุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาคู่สมรส นางจันทรา คืนตัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ณ วัดอาทรรังสฤษฎ์ อ.ละงู จ.สตูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอจะนะ

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอจะนะ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ อำเภอจะนะ เพื่อประเมินวิทยะฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อำเภอเทพา

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อำเภอเทพา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเทพา จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านป่ากอ และโรงเรียนบ้านควนตีหมุน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาคู่สมรส ผอ.รร.ในสังกัด

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาคู่สมรส ผอ.รร.ในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพบิดาคู่สมรส นายสุพจน์ พร้อมญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา อ.เทพา ณ วัดนิคมสร้างตนเองเทพา อ.เทพา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีฌาปณกิจศพบิดาคู่สมรสผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีฌาปณกิจศพบิดาคู่สมรสผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีฌาปณกิจศพบิดาคู่สมรส นางพิสมัย หลัดเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดล อ.สะบ้าย้อย ณ วัดโคกทราย อ.จะนะ จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลาเขต ๓ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีรองแม่ทัพภาคที่ ๔

     ผอ.สพป.สงขลาเขต ๓ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีรองแม่ทัพภาคที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ,นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมแสดงความความยินดี กับ พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.ฉก.สงขลา ซึ่งได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ ๔ ตามที่ได้มีพระบรมราชการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมครูผู้สอนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต

     การอบรมครูผู้สอนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูผู้สอนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดอำเภอจะนะ โรงเรียนละ ๒ คน จำนวน ๕๑ โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR)สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถม

     การอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR)สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถม เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR)สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถม ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีวางศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

     พิธีวางศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๙ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ , นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ และบุคลากร/ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมทำพิธีวางศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน และอาคารเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมครูวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในและการนำผลการทดสอบระดับชาติมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

     ประชุมครูวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในและการนำผลการทดสอบระดับชาติมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีปิดการประชุมครูวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในและการนำผลการทดสอบระดับชาติมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด ๑๙๕ คน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com