ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ รับมอบสื่อการเรียนรู้สันติศึกษาสู่สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     สพป.สงขลา เขต ๓ รับมอบสื่อการเรียนรู้สันติศึกษาสู่สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมรับรับมอบสื่อการเรียนรู้สันติศึกษาสู่สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี และร่วมเปิดป้ายศูนย์ประสานงาน และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ จังหวัดยะลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการคืนน้องสู่รั้วโรงเรียน ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     โครงการคืนน้องสู่รั้วโรงเรียน ของ สพป.สงขลา เขต ๓ สพป.สงขลา เขต ๓ ได้จัดโครงการคืนน้องสู่รั้วโรงเรียน ของ สพป.สงขลา เขต ๓ ซึ่งคุณครูแต่ละโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนผลคือเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคัน จะกลับมาเรียนปกติ และครูได้แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการโรงเรียน รุ่นที่ ๑ สพป.สงขลา เขต ๓

     ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการโรงเรียน รุ่นที่ ๑ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏิบัติงานการเงินและธุรการโรงเรียน สพป.สงขลา เขต ๓ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเงินได้พึงประเมินต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุม รปภ.ครูและสถานศึกษาประจำเดือน และเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

     ประชุม รปภ.ครูและสถานศึกษาประจำเดือน และเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูก้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมรปภ.ครูและสถานศึกษาประจำเดือน และเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน โดยมี พลโทปราการ ชลยุทธ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน สพฐ. อาชีวศึกษา ผอ.สพป./สพม.ในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสิร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยม รร.ถูกลอบวางเพลิง

     ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยม รร.ถูกลอบวางเพลิง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐. น.ดร.กมล รอดคล้าย แลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

     พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๙ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รมช.ศธ.และเลขา กพฐ.มอบนโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้

     รมช.ศธ.และเลขา กพฐ.มอบนโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยนางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดร่วมร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟังกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เครือข่ายอำเภอเทพา สพป.สงขลาเขต ๓

     งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เครือข่ายอำเภอเทพา สพป.สงขลาเขต ๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เครือข่ายอำเภอเทพา เพื่อแสดงความขอบคุณ แสดงมุทิตาจิตและเป็นเกียรติแก่ข้าราชการ ที่รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน ๑๔ ราย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีแสดงมุทิตาจิตสดุดีเกษียณราชการเครือข่ายอำเภอจะนะ สพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีแสดงมุทิตาจิตสดุดีเกษียณราชการเครือข่ายอำเภอจะนะ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตสดุดีเกษียณข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายอำเภอจะนะ สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ e-Office ให้ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

     การอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ e-Office ให้ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ e-Office ให้ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบงานสำนักงานอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการส่งเสริมการแนะแนวเรียนรู้สู่สายอาชีวศึกษา ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     การอบรมโครงการส่งเสริมการแนะแนวเรียนรู้สู่สายอาชีวศึกษา ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการส่งเสริมการแนะแนวเรียนรู้สู่สายอาชีวศึกษา ในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน โดยจุดประสงค์เพื่อเน้นความสำคัญของการเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครู,บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สพป.สงขลา เขต ๓ ปี ๒๕๕๗

     งานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครู,บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สพป.สงขลา เขต ๓ ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลาการทางการศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครู,บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สพป.สงขลา เขต ๓ ปี ๒๕๕๗ ณ ลานเพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งในงานมีการแสดงของเครือข่ายแต่ละอำเภอ สวยงาม ตระการตา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒”

     งานแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลาการทางการศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมชมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒” ณ ลานเพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน มีการแข่งขันที่เพิ่มเติม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมชมงานเบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมชมงานเบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒ “ปี ๒๕๕๗ มีซุ้มนิทรรศการตามจำนวนเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ซึ่งมี ๕ อำเภอ จำนวน ๒๙ เครือข่าย ๒๙ ซุ้ม ณ สนามโรงเรียนบ้านลำชิง อ.นาทวี จ.สงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ “เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒”

     พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ “เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒” เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ “เบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ ๒ วิชาการ สมานฉันท์ สร้างสรรค์นิยมไทย นำเด็กใต้สู่สากล (Peace Academic Creative Thai Values South Learners access to the inter......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com