ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รร.บ้านนาทวีต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 และผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รร. บ้านนาทวี ได้ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาชมการนำเสนอเรื่องการกำจัดขยะที่เป็นระบบในโรงเรียน เพื่อนำไปเผยแพร่กับสถานศึกษาอื่นๆ รวมทั้งได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสงขลา ณ หอประชุม รร.บ้านนาทวี จ.สงขลา และได้ไปติดตามงาน กศน.ตำบลท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา อีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รับมอบโรงผลิตน้ำดื่ม จาก กฟผ.

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 รับมอบโรงน้ำดื่มสะอาด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบอุปกรณ์น้ำดื่ม หอถังน้ำดื่มและอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มสะอาด เป็นเงิน 975,000 บาท ให้ รร.บ้านกรงอิตำ อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบ และนายอำเภอเทพา ผอ.รร.บ้านกรงอิตำ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้ปกครอง ผู้บริหาร รร.ในเครือข่าย คณะครูและ นร.ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ติดตามนโยบาย ศธ.

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยนายสุวรรณ ขวัญแก้ว รอง ผอ.สพป. นางวาสนา ขลิกโทและนางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เลขา กพฐ, เลขา กศน. ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นผู้ติดตามกำกับงาน โดยมี ผอ.รร.คณะครู ,นร.รร.บ้านนาทวี จัดนิทรรศการมีชีวิต มาร่วมเผยแพร่งานตามนโยบาย สพฐ ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมยามค่ำคืน รร.บ้านไร่ อ.สะบ้าย้อย

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.30 น.นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยามค่ำคืนของลูกเสือ รร.บ้านไร่ และ รร.บ้านเม๊าะลาแต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมี ผอ.รร.บ้านไร่ ผู้บริหาร รร.ในพื้นที่และประธานเครือข่ายให้การต้อนรับ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.บ้านไร่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเมาลีดินนบี ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     กิจกรรมเมาลีดินนบี ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเมาลีดินนบี ฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๓๗ ปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.รร. และ รอง ผอ.รร.

     สพป.สงขลา เขต ๓ รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.รร. และ รอง ผอ.รร. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการรายงานตัวและเลือกโรงเรียนของผอ.รร. และ รอง ผอ.รร.ที่บรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สพป.สงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา O-NET ปี 2558

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 และคณะกรรมการ กต.ปน.สพป.สงขลา 3 ติดตามการเตรียมการสอบ O-NET ของโรงเรียนในอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อหารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยให้ผู้บริหาร รร.ครูวิชาการ รร.และครูที่สอนชั้น ป.6 และ ม.3 ได้ดำเนินการเร่งคุณภาพในระยะสุดท้ายก่อนสอบ โดยมีการเสนอกิจกรรมการสอบ ฟรีโอเนตหลายครั้ง การคัดกรองเด็กเป็นรายบุคคล การเข้าค่าย การให้ผู้ปกครองช่วยสอนซ่อมเสริม เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การเตรียมการกีฬา จชต

     วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 15.00น.นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมหารือกับนายอำเภอจะนะ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬานักเรียนภาคฤดูร้อน ตามโครงการสานฝันการกีฬา จชต. ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการระดับอำเภอ จังกวัด และ จชต. ตามนโยบายของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการในช่วงปิดภาคเรียนนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษาในอำเภอจะนะร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องนายอำเภอจะนะ จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมการรักษาความปลอดภัยครู

     วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 10.00-13.00 น.นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ ในอันที่จะสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยครู การเร่งรัดการติดตั้งกล้อง CCTV การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ค่ายสิรินทร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชน

     วันที่ 28 มกราคม 2559 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และบุคลากรในกลุ่มร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในอำเภอสะเดา เพื่อชี้แจงข้อราชการ แนวนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาคุณภาพวิชาการ การแข่งขันกีฬา และะการสอบ O-Net ณ อำเภอสะเดา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา

     พิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับนายทรงพล สวัสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยสมาคมชาวสงขลา ร่วมกับบริษัทดัชมิลล์ จำกัด และผู้สนับสนุนรายอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๙๙๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๓๑ ทุน ๆละ ๓,๐๐๐ บาท ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยม รร.วัดห้วยคู อ.สะเดา

     ตรวจเยี่ยม รร.วัดห้วยคู อ.สะเดา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมพบปะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยคู อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสะเดา

     ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสะเดา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พบปะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสะเดาในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสะเดา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

     วันที่ 24 มกราคม 2559 นายประสิทธื์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา 3 เป็นประธานการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.6และ ม.3 ของศูนย์อำเภอเทพา จ.สงขลา ณ สหกรณ์การเกษตรเทพา โดยมีนายสุพจน์ พร้อมญาติ นายอรุณ คานยู ประธานเครือข่ายอำเภอเทพา คณะผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รองแม่ทัพมอบทุนการศึกษา

     วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๙,เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.วชิรา บุญเอี่ยม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน.(ท),พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์ ผบ.ฉก.สงขลา,พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว ตชด.๔๓,นายดุสิต ทัศนียาภรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.นาทวี,นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๓ ,องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จว.ส.ข.,กลุ่มเครือข่ายทำดีมีอาชีพ,กลุ่มเครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิด,กลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ พล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ รอ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com