ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีสงขลา

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดีศรีสงขลา ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

     มหกรรมวิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยโรงเรียนบ้านเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเข้าค่ายร่วมกันทำกิจกรรมทางวิชาการโดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ รับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     สพป.สงขลา เขต ๓ รับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ต้อนรับคณะติดตามผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ทำพิธีแรกเปิดหน้ายาง ร.ร.ในสังกัด อ.นาทวี

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ทำพิธีแรกเปิดหน้ายาง ร.ร.ในสังกัด อ.นาทวี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีแรกเปิดหน้ายาง ณ สวนยาง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเก่า อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลาเขต ๓ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๘

     สพป.สงขลาเขต ๓ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสะเดา

     ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสะเดา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติและแจ้งข้อราชการในการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายอำเภอสะเดา ณ อาคารประชุมชั่วคราว (อาคารละหมาด) โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา อ.สะเดา จ. สงขลา ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายอำเภอสะเดา จำนวน ๓๕ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “สมาคมชาวสงขลา”

     สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “สมาคมชาวสงขลา” เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนุกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด บุคลากร สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมชาวสงขลา ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ที่ครอบครัวมีฐานะลำบาก และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตอำเภอจะนะ ,นาทวี ,เทพา ,สะบ้าย้อย แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมผู้บริหารศึกษาในสังกัดประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมผู้บริหารศึกษาในสังกัดประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวฃลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

     สพป.สข.3 ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ได้รับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดกระบี่ ดังนี้ 1. นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.ร.ร. บ้านโต้นนท์ อ.นาทวี ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท ประถมขนาดกลาง ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 2. นายสมควร จันทรวงษ์ ผอ.ร.ร.วัดยางทอง อ.สะเดา รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม ในสังกัด

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม ในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม ในสังกัด และรายงานน้ำท่วม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีโรงเรียนที่ปิดโรงเรียน ดังนี้ 1. บ้านนาทวี อ.นาทวี 2. วัดทุ่งข่า อ.นาทวี 3.วัดยางทอง อ.สะเดา 4.บ้านท่าโพธิ์ อ.สะเดา 5. วัดม่วงก็อง อ.สะเดา 6.บ้านคลองแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดรงประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรจานดาวเทียมโครงการไกลกังวล

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรจานดาวเทียมโครงการไกลกังวล เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรจานดาวเทียม โครงการไกลกังวล จำนวน ๒ โรง คือ โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง อ.นาทวี และโรงเรียนเหมืองควนกรด อ.จะนะ จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาทวี

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาทวี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาทวีเคลื่อนที่ โดยมีนายอำเภอนาทวี นายพงศ์เทพ จิรสุขประเสริฐ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าเร็ด ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลาเขต ๓ ประชุมเคลื่อนที่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

     สพป.สงขลาเขต ๓ ประชุมเคลื่อนที่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ผู้บริหารโรงเรียน ๑๙๕ โรง และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โดยเป็นการประชุมเคลื่อนที่ ในช่วงเช้าแบ่งกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเป็นสองกลุ่ม เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดอำเภอสะเดา จำนวน ๒ โรง คือ โรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com