ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ โครงการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ โครงการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ โครงการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนในสังกัด อ.เทพา

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนในสังกัด อ.เทพา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัติบัณฑิตน้อย โรเงรียนในสังกัดอำเภอเทพา เครือข่ายโรงเรียนปากบาง ณ โรงเรียนบ้านตูหยง อ.เทพา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ต้อนรับ ฯพณฯท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

     โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ต้อนรับ ฯพณฯท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยข้าราชการครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ได้ต้อนรับ ฯพณฯท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และคณะ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ที่เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ต้อนรับ ฯพณฯท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๘

     สพป.สงขลา เขต ๓ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. สพป.สงขลา เขต ๓ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งเปิดรับมัครวันนี้เป็นวันแรก โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ปฐมนิเทศการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

     สพป.สงขลา เขต ๓ ปฐมนิเทศการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐. น. ดร. ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการปฐมนิเทศการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรม บี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา ๘ จังหวัด คือ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตุล พัทลุง ตรัง กระบี่ จำนวน ๑๘......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะทำงานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะทำงานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรม บี พี แกรนด์ทาว์นเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ จัดงาน “วันเกียรติยศ เบญจรงค์ สงขลา ๓ ตามรอยพระยุคคลบาท เทิดศาสตร์ศิลป์ สิรินธร ๖๐ พรรษา”

     สพป.สงขลา เขต ๓ จัดงาน “วันเกียรติยศ เบญจรงค์ สงขลา ๓ ตามรอยพระยุคคลบาท เทิดศาสตร์ศิลป์ สิรินธร ๖๐ พรรษา” เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกียรติยศ เบญจรงค์สงขลา ๓ ตามรอยพระยุคคลบาท เทิดศาสตร์ศิลป์ สิรินธร ๖๐ พรรษา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของครูและผู้บริหาร การ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลาเขต ๓ อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ปี ๒๕๕๘

     สพป.สงขลาเขต ๓ อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น . ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะทำงานการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะทำงานการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาข้าราชก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการ(ประธานและเลขานุการ)จัดงาน “วันเกียรติยศ เบญจรงค์สงขลา ๓”

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการ(ประธานและเลขานุการ)จัดงาน “วันเกียรติยศ เบญจรงค์สงขลา ๓” เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ(ประธานและเลขานุการ) ติดตามงาน”วันเกียรติยศ เบญจรงค์สงขลา ๓ “ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑ ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     โครงการลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑ ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอุทัย กาญจนะ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ รับมอบจาก ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภชน์ ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๒๐ โรงเรียน ๆ ละ ๖ คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกรจัดงาน “วันเกียรติยบศ เบญจรงค์สงขลา ๓”

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกรจัดงาน “วันเกียรติยบศ เบญจรงค์สงขลา ๓” เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานประชุมประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกรจัดงาน “วันเกียรติยบศ เบญจรงค์สงขลา ๓” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เพื่อให้การดำเนินในกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีปิดการอบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต จชต. ปะจำปี ๒๕๕๘

     พิธีปิดการอบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต จชต. ปะจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปะจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่าย ร 5 พัน 3 ท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และมอบถ้วยรางวัลจากเลขา กพฐ. สำหรับผู้แข่งขันชนะเลิศแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ อบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต จชต. ประจำปี ๒๕๕๘

     สพป.สงขลา เขต ๓ อบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต จชต. ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ต้อนรับคณะอบรมการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com