ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาภาคใต้

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาภาคใต้ ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาภาคใต้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาภาคใต้

     สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาภาคใต้ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านโหนด อ.จะนะ รร.ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 อ.จะนะ สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ และ รร.วัดบางทีง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย

     สพป.สงขลา เขต ๓ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครุผู้ช่วย จำนวน ๗ อัตรา ๕ วิชาเอก โดยมีการจัดสนามเพื่อทำการสอบแข่งขันฯ ๒ สนามสอบ คือ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาทวี อ.นาทวี และสนามสอบโรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้เข้าสอบแข่งขันจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบครูผู้ผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการคุมสอบครูผู้ผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุมสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ฯ ศูนย์ภาคใต้

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ฯ ศูนย์ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์สำหรับผู้เข้าพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑ โรง ได้แก่ รร.บ้านเก่า อ.นาทวี สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ โรงเรียนต้นแบบขนาดเล็ก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ส่งตัวแทนนักกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

     สพป.สงขลา เขต ๓ ส่งตัวแทนนักกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ให้โอวาท และอวยพรแก่นักกีฬาฟุตบอลชาย อายุ ๑๒ ปี และนักกีฬาตะกร้อ หญิง อายุ ๑๕ ปี ซางเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา ไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดยะลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ฯ ศูนย์ภาคใต้

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ฯ ศูนย์ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์สำหรับผู้เข้าพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อ.จะนะ โรงเรียนต้นแบบขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ โรงเรียนต้นแบบขนาดใหญ่ สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์ภาคใต้

     สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมโรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์ผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์ภาคใต้ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต้นแบบขนาดเล็ก รร.บ้านเก่า อ.นาทวี สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ และ โรงเรียนต้นแบบขนาดใหญ่ ได้แก่ รร.อนุบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๘

     สพป.สงขลา เขต ๓ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเข็มเพชรเสมาสงขลา ๓ ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีมอบเข็มเพชรเสมาสงขลา ๓ ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบเข็มเพชรเสมาสงขลา ๓ สำหรับข้าราชการครู และผู้บริหารโรงเรียนที่ทำผล O-Net ได้สูงกว่าปีที่แล้ว ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ข้อตกลงในการฝึกประสบการณ์สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน จุดภาคใต้(สพป.สงขลา เขต ๓)

     ข้อตกลงในการฝึกประสบการณ์สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน จุดภาคใต้(สพป.สงขลา เขต ๓) เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานบรรยายสรุปและข้อตกลงการฝึกประสบการณ์สำหรับเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน จุดภาคใต้ (สพป.สงขลา เขต ๓) จ.สงขลา ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงกับโรงเรียนต้นแบบสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงชลาเขต ๓ ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีราชวงศ์

     สพป.สงชลาเขต ๓ ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย ช้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลาเขต ๓ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ โรงเรียนบ้านนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ และมูลนิธิครูดีศรีสงขลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

     สพป.สงขลา เขต ๓ และมูลนิธิครูดีศรีสงขลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ และมูลนิธิครูดีศรีสงขลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย เครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด อำเภอเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย เครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด อำเภอเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย เครือข่ายโรงเรียนทุ่งทวด อ.เทพา ณ โรงเรียนบ้านนาจวก อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งมีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๖ โรงเรียนมี นร.ระดับอนุบาล ๒ ,ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนในเครือข่ายคือ โรงเรียนบ้านนาจวก โรงเรียนบ้านกระอาน โรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดการข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคฤดูร้อน ของ สพป.สงขลา เขต ๓

     พิธีเปิดการข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคฤดูร้อน ของ สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลตรี วรพล คุณวุฒิหมอแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาใ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com