ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประเมินห้องสมุดดีเด่น

     วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ให้ดำเนินการประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2558 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นคณะผู้ประเมินในพื้นที่ 5 อำเภอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การเตรียมการสอบ PISA

     วันที่ 15 มิถุนายน 2558นายอรุณ คานยู ประธานเครือข่ายโรงเรียนอำเภอเทพา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ให้เป็นประธานประชุมครูในการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมการสอบ PISA. ให้กับครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอำเภอเทพา ณ วชช.เทพา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอบรมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด

     วันที่ 15 มิถุนายน 2558นายอุทัย กาญจนะ รอง.ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ให้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน ซึ่งมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมปฎิบัติการพัฒนาแบบทดสอบเชิงวินิจฉัยการอ่าน การเขียน

     วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 สพป.สงขลา 3 มีการประชุมปฎิบัติการพัฒนาแบบทดสอบเชิงวินิจฉัยการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมต่อยอด BBL. สพป.สข.3

     หลังจากที่ ผอ.รร.และครู ป.1 ได้ประชุมทางไกลเกี่ยวกับการพลิกโฉมอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ภายใน1 ปี และต่างมุ่งมั่นจะไปต่อยอดและสานต่อ โดยเฉพาะ กิจกรรม BBL. ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการที่โรงเรียนให้เกิดรูปธรรม ชุมชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ และบางสถานศึกษาได้รวมกลุ่มกัน ทำกิจกรรมต่อยอด เช่นใช้โรงเรียนควนเจดีย์เป็นศูนย์กลางในการอบรม มีครูโรงเรียนต่างๆสมัครใจเข้าอบรมอย่างเข้มข้นและตั้งใจที่จะนำไปใช้ที่ชั้นเรียนให้เกิดผล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบทุนภูมิทายาท สพป.สงขลา 3

     วันที่ 13 มิถุนายน 2558 สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการสอบทุนภูมิทายาท สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ในพื้นที่ 5 อำเภอ โดยมีนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สมัคร 307 คน เข้าสอบ 296 คน ขาดสอบ 11 คน และจะประกาศผลให้ทราบต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินการบริหารจัดการ

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับการประเมินการบริหารจัดการ เพื่อรวบรวมเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ร่องรอยการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้ ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จำนวน ๖๗ โรงเรียน ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมรับการประเมิน ว.10 ตามหลักเกณฑ์ กคศ.

     วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ประชุมข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ผู้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ จชต.(ว.10) โดยมีผู้ส่งผลงานรอบนี้ 192 คน และรับทราบปฎิทินการประเมิน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 ณ สถานศึกษาของตนเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

     การประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เรื่องการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง เพลง วันพรุ่งนี้ และ สามัคคีชุมนุม และการจัดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนใหม่

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอนาทวี ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา โรงเรียนบ้านลางา และโรงเรียนบ้านเคลียง เพื่อพบปะ พูดคุย กับครู และนักเรียน โดยเน้นเรื่องการไหว้ การพูดจาสุภาพ การล้างหน้า แปรงฟัน ทำความสะอาด การคบเพื่อน การใช้ห้องสมุด การใช้ห้องน้ำ การรักษาสุขภาพ กา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประเมินลูกจ้างประจำปรับระดับ/เปลี่ยนสายงาน รุ่นที่ ๓/๒๕๕๘

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประเมินลูกจ้างประจำปรับระดับ/เปลี่ยนสายงาน รุ่นที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ประเมินลูกจ้างประจำ ปรับระดับ/เปลี่ยนสายงาน รุ่นที่ ๓ ณ บริเวณสนามข้างโรงรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมconference “การพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”

     สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุมconference “การพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมประชุม conference “การพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี (conference room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ จัดทำ MOU ระหว่างผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ กับ ผอ.รร.ในสังกัด ตามนโยบาย สพฐ.

     สพป.สงขลา เขต ๓ จัดทำ MOU ระหว่างผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ กับ ผอ.รร.ในสังกัด ตามนโยบาย สพฐ. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเชิญ ผบ.ฉก.สงขลา พบปะผู้บริหารโรงเรียน และรับฟังแนวทางการรักษาความปลอดภัยครูก่อนเปิดภาคเรียน และจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ กับ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย สพฐ.” ปี ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

     ผอ.สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักกีฬาฟุตบอลชาย อายุ ๑๒ ปี และนักกีฬาตะกร้อ หญิง อายุ ๑๕ ปี ซางเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา ไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com