ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

     25 มิ.ย. 58 เวลา 13.30 น. นายอุทัย กาญจนะ รองผอ.สพป.สข.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการงานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1กรกฎาคม 2558 ที่จะจัดให้มีขึ้น โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ ร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สพป.สข.3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การจัดตั้งค่ายลูกเสืออำเภอ

     สพป.สงขลา 3 จัดตั้งค่ายลูกเสือเบญจรงค์สงขลา 3 แยกเป็น อำเภอต่างๆในสังกัดจำนวน 5 ค่าย เพื่อใช้ในการอบรม พัฒนา และเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนในสังกัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การเตรียมความพร้อมประเมิน PISA

     วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 3 ตัวแทน คุณครูทั้ง ๕ อำเภอ ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจการลูกเสือโรงเรียน

     วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม อำเภอเทพา สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมฝึกซ้อม การเดินสวนสนาม ณ สนาม รร.วัดนิคมประสาท เพื่อเตรียมการสวนสนามในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นการใช้กิจการลูกเสือเพื่อสร้างค่านิยม 12 ประการ ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมความรู้ด้านกฎหมาย

     24 มิ.ย. 58 09.30 น. ผอ.สพป.สข.3 ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน 4 อำเภอ คือ อ.นาทวี อ.จะนะ อ.เทพา อ. สะบ้าย้อย จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สข.3 โดยมี พันเอกภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์ รองผอ.รมน.จังหวัดสงขลา ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยม รร.ขนาดเล็ก

     นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผอ.สพป.สงขลา 3 นำทีมคณะประเมิน รร.ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ได้ตรวจเยี่ยม รร.บ้านบ่อน้ำส้ม อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งมีผลงานปรากฎมากมาย และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะครู นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมบุคลากรในสำนักงาน

     23 มิ.ย. 58 เวลา 15.00 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ประชุมรอง ผอ.สพป. หัวหน้ากลุ่ม จนท.และบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเตรียมการจัดงานละศีลอด การจัดงานประกวดร้องเพลงวันพรุ่งนี้ การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ การสอบรรจุศึกษานิเทศก์ การสร้างบ้านตามโครงการสร้างความสุขสู่ลูก สพฐ. โดยรับสร้างบ้านให้นักเรียน 1 หลัง และข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สพป.สข.3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

     19 มิ.ย. 58 10.00 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้มามอบของพระราชทานแก่ราษฎร ในอำเภอนาทวี ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา ได้มอบโล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมลูกเสือเป็นแกนนำ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้กับ นายวิสุทธิ์ ทองจินดา ผอ.รร.บ้านเก่าซึ่งได้รับการคัดเลือกพร้อมกับ นายไวพจน์ จิตมณี ผอ.รร.บ้านทุ่งไพล อ.สะบ้าย้อย นอกจากนั้นยังตรวจเยี่ยมนิทรรศการโรงเรียนบ้านเก่า. และได้เดินทางไปพบปะนักเรียน โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อ.จะนะ ที่เข้าแถวเคารพธงชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การจัดการเรียนการสอนลูกเสือสันติสุข

     ทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์โรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมลูกเสือ โดยมีการแต่งเครื่องแบบทั้งผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมกลางในการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ และการสร้างสันติสุขในพื้นที่ (ภาพข่าว จาก รร.บ้านป่าเร็ด)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมการการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งจัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางอำเภอนาทวี โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม แยกเป็นเครือข่าย รร.ละ 100 คน ลูกเสือสังกัด สพม.ที่ 16 จำนวน 100 คน และลูกเสือชาวบ้าน 100 คน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในการร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ และยังมีการประชุมเตรียมการจัดตั้งสโมสรลูกเสือเบญจรงค์สงขลา 3 อี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมครูเครือข่ายขุนเขาแหลมขาม

     วันที่ 17 มิ.ย. 58 เวลา 11.00 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข.3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญ และพบปะเพื่อนครู เครือข่ายโรงเรียนขุนเขาแหลมขาม อ.เทพา ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 300 คน และมีนายอรุณ คานยู ประธานเครือข่ายอำเภอ นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด ประธานเครือข่าย รร.และ คณะให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะภาษาไทย

     วันที่ 17 มิถุนายน 2558 สพป.สงขลา เขต 3 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อเฟ้นหาคนเก่งด้านภาษาไทย ในการเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อส่งไประดับชาติ ทั้งนี้มีตัวแทนระดับอำเภอ เข้าร่วมการคัดเลือกครบทุกรายการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

     วันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเน้นการปัองกันยาเสพติดและสร้างสันติสุขในพื้นที่. โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 126 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประกวดร้องเพลงวันพรุ่งนี้ของกลุ่มเครือข่ายขุนเขาแหลมขาม

     วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด ประธานเครือข่ายขุนเขาแหลมขาม อำเภอเทพา ได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลง "วันพรุ่งนี้ สามัคคีชุมนุม" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ฉก.สงขลา และ สพป.สงขลา เขต 3 ในอันที่จะใช้เพลงเป็นสื่อในการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างประชาชน ส่วนราชการ และนักเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัด 195 โรง ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับเครือข่าย 15 เครือข่ายโรงเรียน และ คัดเลือกในระดับอำเภอ 5 อำเภอ พร้อมทั้งชิงชนะเลิศรับมอบโล่และเงินรางวัล ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ซึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การอบรมการสอนมวยไทย เพื่อสร้างสันติสุข

     นายอุทัย กาญจนะ รอง ผอ.สพป.สข.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ให้เป็นประธานในการอบรมครูผู้สอนมวยไทย ซึ่งเป็นนโยบายของ สพป.สข.3 ในการส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬามวยไทย ใช้การออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง หลังจากทานอาหารเช้า โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันตัวเองของนักเรียน และการอยู่รอดในสังคม ตามระบบป้องกันตนเอง และสร้างสันติสุขในพื้นที่ และยังมีเป้าหมายให้มีสนามมวยไทย เพื่อการฝึกซ้อมอำเภอละ 1 แห่งด้วย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com