ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สงขลา เขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ]
[Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านตามโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2558. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข.3 และคณะตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน. ที่บ้านนาจวก อ.เทพา จ.สงขลา ตามโครงการสร้างสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการระดมทุนจากพื้นที่ ในอันจะสร้างสันติสุขร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประกวดร้องเพลงเครือข่ายบูรพาพัฒน

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมกิจกรรมร้องเพลง "วันพรุ่งนี้" ของเครือข่ายบูรพาพัฒน อำเภอเทพา ตามโครงการร่วมมือระหว่าง ฉก.สงขลาและ สพป.สงขลา เขต 3 โดยมีนายอรุณ คานยู ประธานเครือข่ายและครูนักเรียน ผู้ปกครองกิจกรรม และมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนามาร่วม จำนวนมาก ณ รร บ้านบ้านเทพา อ.เทพา จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประกวดร้องเพลงเครือข่ายสมุทรภูผา

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมกิจกรรมร้องเพลง "วันพรุ่งนี้" ของเครือข่ายสมุทรภูผา อำเภอจะนะ ตามโครงการร่วมมือระหว่าง ฉก.สงขลาและ สพป.สงขลา เขต 3 โดยมีนายบรรชา ขวัญจันทร์ ประธานเครือข่ายและครูนักเรียน ผู้ปกครองกิจกรรม เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ และมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนามาร่วม จำนวนมาก ณ รร ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมพนักงานราชการ

     วันที่ 22 กรกฎาคม. 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา 3 บรรยายให้พนักงานราชการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน ในด้านการปฎิบัติตนและความรู้ในการปฎิบัติงาน ณ สพป.สงขลา. 3 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประมาณ200 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุม รร นำร่อง BBL

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอน BBL. เพื่อติดตามผลและเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนให้กับ รร ในเครือข่าย และมอบหมายให้เป็นคณะทำงานนำร่องในเรื่อง BBL. ระดับ สพป. ณ ห้องประชุม สพป.สข.3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสร้างสันติสุข

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมกิจกรรมร้องเพลง "วันพรุ่งนี้" ของเครือข่ายสหมิตร อำเภอเทพา จำนวน 17 โรงตามโครงการร่วมมือระหว่าง ฉก.สงขลาและ สพป.สงขลา เขต 3 โดยมีนายมานะ โต๊ะขา ประธานเครือข่ายให้การต้อนรับ มีผู้บริหาร ครูนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนากิจกรรม จำนวนมาก ณ รร บ้านแม่ที อ.เทพา จ.สงขลา ในอันจะใช้การศึกษามาสร้างสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นทุกโรงเรียนใน 195 โรง 5 อำเภอ และจะชิงชนะเลิศในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ ลานหน้า สพป.สงขลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เปิดกีฬา - กรีฑานักเรียน

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน ของเครือข่ายปริกพังลาเขามีเกียรติ โดยมีนักเรียนจาก14 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับงบประมาณ จากเทศบาล อบต ในพื้นที่ ณ สนามกีฬา อบต ท่าโพธิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 และคณะได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อประเมินสภาพครอบครัวนักเรียน ในการสร้างบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ 89 หลัง ตามนโยบาย สพฐ.ในพื้นที่ 5 อำเภอ ในสังกัด สพป.สข.3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ และก่อนเริ่มการประชุมได้ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุใหม่และอยู่ในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จำนวน ๑๐ คน แนะนำตัวในที่ประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมละศีลอด ณ สพป.สงขลา 3

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข.3 ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนคู่ขนาน ตาดีกา จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน บริเวณหน้าอาคารละหมาด โดยมีอิหม่าม ผู้นำศาสนาและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในพื้นที่ในการสร้างสันติสุขร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : บันทึกถวายพระพร

     วันที่14กรกฎาคม 2558 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา 3 รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม ประธานเครือข่าย ผู้แทน ผอ.รร. ร่วมบันทึกถวายพระพร ในโอกาส 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 จังหวัดสงขลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : รร.บ้านนาทวีประชุมผู้ปกครอง

     วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านนาทวี ได้ประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน การจัดกิจกรรมของโรงเรียน และชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม ประมาณ 900 คน และมีนายสมชัย อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดอภิธรรมศพอดีต ผอ.สปจ.สงขลา

     วันที่ 7กรกฎาคม 2558 เวลา19.00 น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข.3 เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ นายทอง สิงห์หนู อายุ 90 ปี อดีตผอ.สปจ.สงขลา ,ผอ.สปจ.นครศรีธรรมราช ณ วัดปลักชะเมา อ.นาทวี จ.สงขลา โดยจะกำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 9 ก.ค. 58 ณ วัดปลักชะเมา ในการนี้มีประชาชนและบุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชามาร่วมงานจำนวนมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๑๒ ปี สพฐ.

     สพป.สงขลา เขต ๓ จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๑๒ ปี สพฐ. เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และ บุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญครบรอบ ๑๒ ปี สพฐ. ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด

     สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ เรื่องการคัดเลือกครูแม่ดีเด่น การแข่งขันประกวดร้องเพลง และการสร้างบ้านให้เด็กนักเรียน เพื่อถวายในหลวง ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
074373035 ska3@hotmail.com